Location:homepage  Publications  Patents

Publications

Patents

  No.Patents

  Authoriza-tion

   number

  IPC 

  classificat-ion 

  number

  InventorsAuthorizat-ion DateApplication DateAuthorization from Countries/Organizations
  1 A Collaborative Assembly Stragety for Gene Delivery  201410169796.3A61K 9/127Zhang Can, Sun Qiong, Zhang Yidi, Shang Yunkai2016/08/242014/04/24China
  2An Inflammation-Targeted Drug Delivery System Mediated by NeutrophilPCT/CN2014/092340 Zhang Can, Xue Jingwei, Zhao Zekai, Zhang Lei, Wen Yajing2016/03/242014/12/19Internation
  3Preparation and Application of Actively Tumor-Targeted Chitosan Derivatives  201210484182.5C08B 37/08Zhang Can, Zhai Ding, Qu Guowei, Lin Haijiao, Zong Li2015/11/042012/11/26China
  43-phenyl-3-pyrrolyl pentane derivatives and their medicinal application201310141958.8C07D 207/34Zhang Can, Shen Wei, Xue Jingwei, Zhao Zekai2015/08/052013/04/22China
  5Preparation and Application of Gold Nanoparticles-Paclitaxel Conjugates201110092881.0A61K 47/48Ding Ya, Zhang Can, Liu Zhaoyu, Wu Di, Hong Jin, Zhang Wenjie2015/04/152011/04/14China
  6Preparation and Application of Oxazolone Quinazoline Derivatives201210104216.3 C07D 498/04Zhang Can, Lin Jinsheng, Xue Jingwei, Sun Juan, Zhang Xue2014/11/122012/04/06China
  7Oligopeptide-Based pH-Sensitive Zwitterions and their Pharmaceutical Application 201210067847.2C07K 5/078Zhang Can, Mo Ran, Sun Qiong, Cui Ye, Li Nan2014/01/152012/03/15China
  8Preparation of Functional Nanocarriers with Lysosomes-Escape Ability201210054672.1A61K 47/16Ping Qineng, Li Sai, Zhang Can, Xiao Yanyu, Su Zhigui2013/04/282012/03/05China
  9pH-Sensitive Chitosan Derivatives and  their Pharmaceutical Application 201010155940XC08B 37/08Ping Qineng, Zhang Can, Liu Jia, Li Hongxia, Zhao Xiaoliang2012/08/152010/04/27China
  10Application of CPURS-86017 for treating Testicular and Brain Damage caused by Hypoxia  201110075654.7A61K 31/4745Zhang Can, Dai Dezai, Dai Yin2012/08/012011/03/28China
  11Zwitterion-Based Charge-Reversed Chitosan Derivatives and Their Pharmaceutical Application201010106835.7A61K 47/36Zhang Can, Ping Qineng, Ding Song, Ju Caoyun, Mo Ran2012/06/272010/02/09China
  12Preparation of Bionic Chitosan Derivatives and Related Liposomal-like Preparations200810023904.0C08B 37/08Zhang Can, Ping Qineng, Wu Xiaoli, Yang Yao, Min Tao2011/08/102008/04/18China
  13Preparation and Pharmaceutical Application of Chitosan Derivatives modified with Octreotide as a target ligand 200810195135.2A61K 47/48Ping Qineng, Zhang Can, Zhang Peng, Shen Wei, Wang Yu2011/06/292008/11/06China
  14Preparation and Application of a PEGylated Gambogic acid Prodrug and Related Preparations200610037904.7A61K 47/48Ping Qineng, Zhang Can, Ye Hai, Zhang Peng2009/08/262006/01/20China
  15Preparation of Gambogic Acid based Liposomes and Related Freeze-dried Powder 200710021200.5A61K 31/35Ping Qineng, Zhang Can, Li Jin2009/06/122007/04/03China
  16Preparation of Injectable Micellar Preparations Containing Gambogic Acid200710020562.2A61K 31/352Ping Qineng, Zhang Can, Zhu Xian, Tang Xiaoyan2009/01/212007/03/12China
  17Preparation and Application of New Chitosan Derivatives and Related Ophthalmic Preparations200510095133.2C08B 37/08Ping Qineng, Zhang Can, Cao Yanxia, Tang Xiaoyan2007/10/102005/11/01China
  18Preparation and Application of Quaternized Chitosan Derivatives and Related Pharmaceutical Preparations200510095442.xC08B 37/08Ping Qineng, Zhang Can, Ding Ya, Zhu Xian2007/10/102005/11/16China
  19Preparation and Pharmaceutical Application of Chitosan Derivatives03112981.1C08B 37/08Ping Qineng, Zhang Can, Zhang Hongjuan, Ding Ya, Cheng Yao2006/08/162003/03/14China
  20Isoquinolines Chiral Compounds with Cardiovascular Activity and their Preparation Methods02138325.1C07D 455/03Hua Weiyi, Dai Dezai, Zhang Can, Dai Yin, Lin Yun, Wang Yongqing, Huang Wenlong, Sun Li, Fen Yu, Li Xinxin, Cui Bing2004/07/072002/09/24China
  21Tetrahydropalmatine Quaternary Ammonium Compounds and their Preparation Methods91107511.9C07D 455/03Peng Sixun, Dai Dezai, Huang Zhenya, Wang Youqun, Zhang Can, Yu Feng 1991/10/21China
  22Preparation and Pharmaceutical Application of Amphipathic Chitosan Derivatives201210054657.7C08B 37/08Zhang Can, Zhai Ding, Lin Haijiao, Qu Guowei, Li Wenting, Zhang Nan 2012/03/05China
  23Preparation and Pharmaceutical Application of Cationic Lipid Derivatives Based on Oligopeptide  201210061054.xC07K 5/068Zhang Can, Sun Qiong, Mo Ran, Cui Ye, Li Nan 2012/03/09China
  24Preparation and Pharmaceutical Application of Reduction-sensitive Lipid Derivatives Based on Oligopeptide201410543515.6C07K 5/068Zhang Can, Sun Qiong, Xu Xuefan, Wang Lu, Kang Zisheng, Shang Yunkai 2014/10/14China
  25An Inflammation-Targeted Drug Delivery System Mediated by Neutrophil201410484577.4A61K 47/46Zhang Can, Xue Jingwei, Zhao Zekai, Zhang Lei, Wen Yajing 2014/09/20China
  26Click Chemistry Module Molecules by Copper-free catalysis and their Pharmaceutical Application201610858523.9   Zhang Can, Zhang Yidi, Ju Caoyun   2016/09/29China
  27An Inflammation-Targeted Drug Delivery System Mediated by Neutrophil (case)201711106703.2 Zhang Can, Xue Jingwei, Zhao Zekai, Zhang Lei, Wen Yajing 2017/11/10China
  28Preparation and Pharmaceutical Application of Biphenyl compounds201711097889.X Zhang Can, Kang Zisheng,Wang Cong, Ju Caoyun, Xue Lingjing, Han Xiaolin, Wang Bin 2017/11/09China
  29Preparation and Pharmaceutical Application of Acid-sensitive Supramolecular Nanoparticles Based on Host-guest Interaction 201711263830.3 Zhang Can, Su Zhigui, Zhang Yan, Xue Yanan 2017/12/05China